Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
489_854d9fca60b4bd07f9bb215d59ef5561
Meno
ZIBOLENOVÁ Miriama, Mgr., PhD.
Registračné číslo
R-0419
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Vrútky
Okres
Martin
Kontakt
Mobil
+421-907-960 991
Civilné povolanie
učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2011
vydal No: 13/2011 Soňa Greksáková - ŠÍP, Martin
v roku 2011
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 9
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
neobmedzené,