13.05.2024

ZOMRELA DR. ALŽBETA SOPUŠKOVÁ

Dňa 13. mája vo veku 70 rokov zomrela naša bývalá dlhoročná členka PhDr. Alžbeta Sopušková

Dnes nás zastihla veľmi smutná správa. Dňa 13. mája v ranných hodinách zomrela vo veku 70 rokov dlhoročná bývalá a zakladajúca členka SSSCR PhDr. Alžbeta Sopušková.
Sprievodcovstvu sa začala venovať ešte v 70.-tych rokov. Bola známa aj ako zanietená lektorka kurzov vlastivedných sprievodcov a sprievodcov cestovného ruchu.
V poslednom desaťročí sa práci sprievodcu už nevenovala a žila v domove pre seniorov.

Česť jej pamiatke!