Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Adamka2
Meno
ADAMKA Pavol, Mgr., PhD.
Registračné číslo
R-0582
Jazykové znalosti
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-944-328 065
Civilné povolanie
manažér PR a social-media marketing
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2023
vydal No:01/2023 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
v roku 2023
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti
príležitostne,