Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Mikuláš Andris - foto
Meno
ANDRIS Mikuláš, Ing.
Registračné číslo
R-0591
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Stupava
Okres
Malacky
Kontakt
Mobil
+421 903 398956, +421 911 398956
Civilné povolanie
dôchodca
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2023
vydal No: 02/2023 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
v roku 2023
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 2
Územná špecializácia
ACR Región:
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
STREDNÉ SLOVENSKO
DCR Región:
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
STREDNÉ SLOVENSKO
PCR Krajina:
BENELUX
Časové možnosti