Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Antenozio Katarina
Meno
ANTENOZIO Katarína, Mgr.
Registračné číslo
R-578
Jazykové znalosti
taliansky
Bydlisko
Obec
Milano
Okres
Miláno (Taliansko)
Kontakt
Mobil
+421-907-498 529
Civilné povolanie
novinár
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2023
vydal No: 6/2022-2023 ŠÍP-Soňa Greksáková, Martin
v roku 2023
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
PCR Krajina:
TALIANSKO
Časové možnosti
neobmedzené,