Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Bobok
Meno
BOBOK Marek, Mgr.
Registračné číslo
R-576
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Košice
Okres
Košice
Kontakt
Mobil
+421-949-425 554
Civilné povolanie
zamestnanec cestovnej kancelárie
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2014
vydal No: 2/2014 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
v roku 2014
Odborná špecializácia
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina SLOVINSKO
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina RUMUNSKO
Prax (roky) .
Územná špecializácia
PCR Krajina:
POĽSKO
SLOVINSKO
RUMUNSKO
Časové možnosti
príležitostne,