Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Bobok
Meno
BOBOK Marek, Mgr.
Registračné číslo
R-576
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Košice
Okres
Košice
Kontakt
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2014
vydal No: 2/2014 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
v roku 2014
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti