Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
brezovská (2)
Meno
BREZOVSKÁ Antónia, Ing., Mgr.
Registračné číslo
R-0591
Jazykové znalosti
česky
Bydlisko
Obec
Strážske
Okres
Michalovce
Kontakt
Mobil
+421-949-508 869
Civilné povolanie
učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2023
vydal No: 26/2023/SCR PRO SCHOLARIS Žilina
v roku 2023
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
DCR Región:
región ORAVA
región ŠARIŠ
región ZEMPLÍN
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
POĽSKO
Časové možnosti