Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Buchman orez
Meno
BUCHMAN Milan, Ing.
Registračné číslo
R-0588
Jazykové znalosti
japonsky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-903-264 488
Skype
milan bu
Linkedin
linkedin.com/in/milan-buchman
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2023
vydal No: 418/2023/TT
v roku 2023
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA a okolie
PCR Krajina:
JAPONSKO
Časové možnosti