Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Hainová 180x240
Meno
HAINOVÁ Alena, Mgr.
Registračné číslo
R-0561
Jazykové znalosti
slovensky
Bydlisko
Obec
Nitra
Okres
Nitra
Kontakt
Mobil
+421-908-025 215
Civilné povolanie
administratívny pracovník
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2019
vydal No: 5/2019 ŠÍP Martin
v roku 2019
Odborná špecializácia
NITRA - city guide/mestský sprievodca
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 3
Územná špecializácia
DCR Región:
mesto NITRA (hradný areál, Horné mesto, pešia zóna, Kalvária)
Časové možnosti
neobmedzené,