Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Jana Jánošová
Meno
JÁNOŠOVÁ Jana, JUDr.
Registračné číslo
R-0277
Jazykové znalosti
nemecky
francúzsky
anglicky
Bydlisko
Obec
Plavecký Štvrtok
Okres
Malacky
Kontakt
Mobil
+421-908-069 643
Civilné povolanie
majiteľka cestovnej kancelárie
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2005
vydal No: 1232 MISTRÁL HS sro. Bratislava
v roku 2005
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
DCR Región:
región ORAVA
región LIPTOV
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
región SPIŠ
PCR Krajina:
RAKÚSKO
POĽSKO
TALIANSKO
ŠPANIELSKO
PORTUGALSKO
FRANCÚZSKO
NÓRSKO
VEĽKÁ BRITÁNIA
BENELUX
Časové možnosti
dohodou,