Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
44_f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6
Meno
KIŠŠOVÁ Edita, Ing.
Registračné číslo
R - 0032
Jazykové znalosti
nemecky
taliansky
anglicky
rusky
maďarsky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-64365218
Mobil
+421-905-208345
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI (základný)
od roku 2009
vydal ÚS SČK BA-mesto
v roku 2009
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1991
vydal No: 45/1/91/03 IZOV Bratislava
v roku 2003
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1996
vydal No: 1157 Magistrát mesta Bratislava
v roku 2009
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 24
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 29
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 17
vedúci zájazdu
Krajina NEMECKO
Prax (roky) - 17
vedúci zájazdu
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 20
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 17
vedúci zájazdu
Krajina ŠPANIELSKO
Prax (roky) - 17
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
VYSOKÉ TATRY
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
VYSOKÉ TATRY
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
PCR Krajina:
RAKÚSKO
NEMECKO
MAĎARSKO
TALIANSKO
ŠPANIELSKO
Časové možnosti
neobmedzené,