Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
foto- Masničáková
Meno
MASNIČÁKOVÁ Miriama
Registračné číslo
R-0592
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Dolný KUbín
Okres
Dolný Kubín
Kontakt
Mobil
+421-948-543 036
Civilné povolanie
farmaceutická laborantka
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2023
vydal No: 25/2023 SCR - PRO SCHOLARIS Žilina
v roku 2023
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
PCR Krajina:
TURECKO
Časové možnosti