Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Melichová
Meno
MELICHOVÁ Simona, Mgr.
Registračné číslo
R-0584
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Lučenec
Okres
Lučenec
Kontakt
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2011
vydal No: 9/2011 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
v roku 2011
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti