Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Mokrišová
Meno
MOKRIŠOVÁ Dana, Ing.
Registračné číslo
R-0585
Jazykové znalosti
nemecky
poľsky
Bydlisko
Obec
Bardejov
Okres
Bardejov
Kontakt
Mobil
+421-907-447 141
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1996
vydal No: 3/R/108/1996 Inštitút obchodu a cestovného ruchu Nitra
v roku 1996
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
ACR Región:
kraj PREŠOV
DCR Región:
kraj PREŠOV
PCR Krajina:
POĽSKO
Časové možnosti
počas víkendov, príležitostne,