Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Fotka Kinga Nováková (1)
Meno
NOVÁKOVÁ Kinga, Ing.
Registračné číslo
R-0589
Jazykové znalosti
taliansky
anglicky
maďarsky
Bydlisko
Obec
Alghero
Okres
Taliansko (Sardínia)
Kontakt
Mobil
+421-917-823 213, +39-333-66-39-353 (IT)
Civilné povolanie
hotelová recepčná
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2021
vydal No: 9/2021 Soňa Greksáková - Šíp, Martin
v roku 2021
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti
príležitostne,