Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Pazurikova 2023
Meno
PAZURIKOVÁ Andrea, Mgr.
Registračné číslo
R-0586
Jazykové znalosti
nemecky
Bydlisko
Obec
Krná
Okres
Dolný Kubín
Kontakt
Mobil
+421-907-307 670
Civilné povolanie
učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2023
vydal No: 27/2023/SCR PRO SCHOLARIS Žilina
v roku 2023
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
DCR Región:
región ORAVA
PCR Krajina:
RAKÚSKO
NEMECKO
POĽSKO
ŠVAJČIARSKO
FRANCÚZSKO
Časové možnosti
neobmedzené,