Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Erwin Pass Foto
Meno
RIOS LLANOS Erwin
Registračné číslo
R-0593
Jazykové znalosti
španielsky
nemecky
portugalsky
Bydlisko
Obec
Klein-Neusiedel
Okres
Bruck an der Leitha (Rakúsko)
Kontakt
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - turistický sprievodca RAKÚSKO
od roku 2014
vydal No: 294564-2014 Magistritsches Bezirksamt Wien 10. Bezirk
v roku 2014
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti
príležitostne,