Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Schinová
Meno
SCHINOVÁ Andrea, Mgr.
Registračné číslo
R-0595
Jazykové znalosti
taliansky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-919-142 451
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2020
vydal No: 12/2020 Bratislavské kultúrne stredisko
v roku 2020
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti