Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
414_66808e327dc79d135ba18e051673d906
Meno
ŠIMOVE Iveta, Mgr.
Registračné číslo
R-0349
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-948-440 354
Civilné povolanie
lektor
Osvedčenie o kvalifikácii
RAKÚSKO - ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2015
vydal BMWFW - No. 37.400/2120-I/5a/2015 Wien
v roku 2015
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2013
vydal No:#114/32/2013 Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu Bratislava
v roku 2013
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-73 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 10
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - RAKÚSKO
Krajina RAKÚSKO (Viedeň)
Prax (roky) - 10
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
MALÉ KARPATY
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
MALÉ KARPATY
PCR Krajina:
RAKÚSKO
Časové možnosti
neobmedzené,