Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Witkovská orez
Meno
WITKOVSKÁ Bronislava
Registračné číslo
R-0590
Jazykové znalosti
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Bojnice
Okres
Prievidza
Kontakt
Mobil
+421-903-179 863
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2023
vydal No: 16/2023 Soňa Greksáková - Šíp, Martin
v roku 2023
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 2
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
mesto MARTIN
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
mesto MARTIN
mesto BOJNICE
PCR Krajina:
PO CELOM SVETE
Časové možnosti
neobmedzené,